OSL-Ekspressen

Rutetider FB10 Support og hittegods Billetter og priser På bussen

Coronavirus

OSL-Ekspressen har kundenes sikkerhet som første prioritet.

02.07.20 ble det publisert en oppdatert smittevernsveileder fra FHI. Myndighetene (FHI) opplyser at hele Norge nå er nedjustert til tiltaksnivå gult.

Den oppdaterte veilederen for kollektivtransport legger opp til større kapasitetsutnyttelse i busser og annen kollektivtransport ut fra reduksjon av smittefare nivået.

For OSL-Ekspressen betyr dette at vi fortsatt skal ha ledige seter i flybussene.

  • Reisende som har mistanke om smitte av Covid19 skal ikke reise med OSL-Ekspressen.
  • Informasjon om hygiene henger på dørene.
  • Vi har Antibac tilgjengelig ved påstigning til kunder. Kunder skal benytte dette når de går om bord i bussen.
  • Passasjerer skal sitte så langt bak sjåføren som mulig.
  • Fremre dør er sperret, påstigning ved bakdøren.
  • Intensivere kraftig renhold av bussene.
  • Sjåføren skal foreta billettering ute der dette er mulig.
  • Henstille til at passasjerene setter inn bagasje selv.
  • Passasjerer sitter med så stor avstand som mulig inne i bussen

Link til FHI´s komplette smittevernsveileder for kollektivtransport:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19

Nyhet

Lurer du på våre rutetider for FB10?

Se våre rutetider å få oversikt.

Rutetider FB10

Har du mistet eller glemt noe?

Fortvil ikke. Vi hjelper deg.

Hittegods

Familierabatt

Inntil 4 barn reiser gratis i følge med fullt betalende voksen.

Ordningen gjelder ikke grupper, skoleklasser, lag og foreninger som reiser samlet